Menu Zamknij

Pekabex BET S.A.

O Spółce

Pekabex BET S.A.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000343297, posiadającą NIP: 7811846303, REGON: 301314381, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000.000,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt

Pekabex BET S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań

NIP: 781-18-46-303
REGON: 301314381
KRS: 0000343297